فایل فلش سامسونگ A805N

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A80

A805N Firmware

Samsung Galaxy A 80 Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A805NKSU1ASL1

۹

۲۰۱۹/۱۲/۰۲

S Korea

۴.۵ GB

A805NKSU1ASJ8

۹

۲۰۱۹/۱۰/۳۰

S Korea

۴.۴ GB

A805NKSU1BTD2

۱۰

۲۰۲۰/۰۳/۰۶

S Korea

۴.۷ GB

A805NKSU1BTC2

۱۰

۲۰۲۰/۰۳/۰۶

S Korea

۴.۶ GB

A805NKSU2BTJ1

۱۰

۲۰۲۰/۰۷/۰۱

S Korea

۴.۷ GB

A805NKSU2BTG1

۱۰

۲۰۲۰/۰۷/۰۱

S Korea

۴.۷ GB

A805NKSU2BTJ2

۱۰

۲۰۲۰/۰۷/۰۱

S Korea

۴.۷ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir