فایل فلش هوآوی AMN-L29

فایل فلش هوآوی Huawei Y5 2019

AMN-L29 Firmware

Huawei Y 5 2019 Firmware

dload

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

C432E5R1P4

۹

۲۰۲۰/۰۹/۰۱

Europe

۲.۱ GB

C185E3R5P1

۹

۲۰۲۰/۱۰/۰۱

Middle East

۲.۱ GB