برای ارتباط با ما :

  • میتوانید از طریق بخش گفت و گوی آنلاین با ما در ارتباط باشید.
  • میتوانید به آدرس easy_jtag@yahoo.com ایمیل بزنید.
  • Telegram : @easyjtag_support
  • Instagram : @easy_jtag