فایل فلش نوکیا ۱۳۰ با RM-1035

فایل فلش نوکیا ۱۳۰ با RM-1035

 

فایل فلش نوکیا ۱۳۰ با RM-1035

حل مشکل  هنگ روی آرم

حل مشکل آنبریک و حل مشکل خاموشی

حل مشکل  ارور   Contact Service

حل مشکل  چشمک زدن لامپ صفحه کلید

نحوه نصب: از طریق دانگل Infinity BEST

مدل

کد محصول

حجم

لینک

RM-1035

۰۵۹W037

۳.۱ MB

RM-1035

۰۵۹W037

۳.۱ MB

مدل

کد محصول

حجم

لینک

RM-1035

۰۵۹W050

۳.۳ MB

RM-1035

۰۵۹W2F3

۳.۳ MB

مدل

کد محصول

حجم

لینک

RM-1035

۰۵۹W037

۳.۱ MB

RM-1035

۰۵۹W083

۳.۲ MB

RM-1035

۰۵۹W083

۳.۲ MB

مدل

کد محصول

حجم

لینک

RM-1035

۰۵۹W034

۳.۱ MB

RM-1035

۰۵۹W2D7

۳.۱ MB

RM-1035

۰۵۹W260

۳.۲ MB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir