فایل فلش سامسونگ A725F

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A72

A725F Firmware

Samsung Galaxy A72 Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A725FXXU4AUI1

۱۱

۲۰۲۱/۰۹/۰۹

UAE

۵.۳ GB

A725FXXU3AUG2

۱۱

۲۰۲۱/۰۷/۱۹

UAE

۶.۳ GB

A725FXXU2AUE1

۱۱

۲۰۲۱/۰۵/۰۳

UAE

۶.۲ GB

A725FXXU1AUB3

۱۱

۲۰۲۱/۰۲/۰۹

Russia

۵.۳ GB