فایل فلش سامسونگ A105F

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A10

A105F Firmware

Samsung Galaxy A 10 Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A105FPUU6CUH3

۱۱

۲۰۲۱/۰۸/۰۹

Russia

۳.۴ GB

A105FDDU6CUH3

۱۱

۲۰۲۱/۰۸/۱۱

Ukraine

۳.۳ GB

A105FDDU6BUD2

۱۰

۲۰۲۱/۰۴/۱۵

UAE

۳.۰ GB

A105FPUU5BTK1

۱۰

۲۰۲۰/۱۱/۱۹

Russia

۲.۶ GB

A105FDDU4BTI1

۱۰

۲۰۲۰/۰۹/۲۱

Uzbekistan

۲.۴ GB

A105FDDU3BTF1

۱۰

۲۰۲۰/۰۶/۱۳

UAE

۲.۷ GB

A105FDDU2ASF6

۹

۲۰۱۹/۰۶/۱۱

India

۲.۴ GB

A105FDDU1ASD4

۹

۲۰۱۹/۰۴/۱۸

Libya

۲.۳ GB