فایل فلش هوآوی DRA-LX5

فایل فلش هوآوی Y5 Lite 2018

DRA-LX5 Firmware

Huawei Y 5 Lite 2018 Firmware

dload

 Scatter

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

C636 (Scatter)

۸

۲۰۱۹/۱۲/۰۵

Asia

۹۲۹.۸ MB

C636 (dload)

۸

۲۰۱۹/۱۲/۰۵

Asia

۱.۵ GB

C185 (Scatter)

۸

۲۰۲۰/۰۶/۰۱

Middle East

۹۰۷.۵ MB

C185 (dload)

۸

۲۰۲۰/۰۶/۰۱

Middle East

۷۸۳.۳ MB