فایل فلش Sony E6633

فایل فلش Sony Xperia Z5

E6633 Firmware

Sony Xperia Z5 Firmware

رام رسمی Sony Xperia Z5

Build N

اندروید

نوع فایل

منطقه

حجم

لینک

۳۲.۴.A.1.54

۵.۱

EXE

MAA

۲.۷ GB

۳۲.۴.A.1.54

۵.۱

Setool

MEA

۲.۷ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir