فایل فلش Sony D5103 (Xperia T3)

فایل فلش Sony D5103

رام رسمی D5103

Sony Xperia T3 – D5103 Firmware

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

۱۸.۱.A.2.25

۴.۴.۴

۲۰۱۴/۱۲/۱۶

ECO

۱۰۱۶.۹ MB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir