فایل فلش Sony D5103 (Xperia T3)

فایل فلش Sony D5103

رام رسمی D5103

Sony Xperia T3 – D5103 Firmware

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

18.1.A.2.25

4.4.4

2014/12/16

ECO

1016.9 MB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir