فایل فلش سامسونگ A720

فایل فلش سامسونگ A720

رام های رسمی A720

A720 Full Firmware (5 File)

build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A720FXXS9CTH1

8.0

2020/08/05

CHT

2.9 GB

A720FXXU9CTF1

8.0

2020/06/19

MID

2.5 GB

A720FZTS8CSJ1

8.0

2019/10/17

BRI

2.5 GB

A720FZTU9CTD1

8.0

2020/04/07

BRI

2.5 GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir