نرم افزار Easy Jtag

نرم افزار Easy Jtag

PLUS

تمامی نرم افزارهای Easy Jtag همراه نرم افزارهای جانبی شامل EasyJtag Release و Single Package Pepair Manager و EMMC File Manager Addon و EasyJtag EMMC Plus

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir