کامبینینشن سامسونگ G980F

کامبینیشن S20

G980F Combination

 Binary 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

G980FXXU1ATB2

۲۰۲۰/۰۳/۱۵

FAC

۲.۰ GB

G980FXXU2ATE4

۲۰۲۰/۰۵/۱۵

FAC

۲.۰ GB

G980FXXU3ATF3

۲۰۲۰/۰۶/۱۵

FAC

۲.۰ GB

G980FXXU4ATG8

۲۰۲۰/۰۷/۱۵

FAC

۲.۰ GB

G980FXXU5ATJ1

۲۰۲۰/۱۰/۱۵

FAC

۲.۰ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir