فایل فلش آنر H30-U10

فایل فلش آنر H30-U10

H30-U10 Firmware

Honor H30-U10 Firmware

رام رسمی Honor H30-U10

Build N

اندروید

نوع فایل

منطقه

حجم

لینک

B129 – C433

۴.۲

dload

MEA

۷۴۷.۲ MB

B129 – C433

۴.۲

Scatter

MEA

۶۸۸.۳ MB

B129 – C433

۴.۲

 Sec Boot

MEA

۷.۴ MB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir