فایل فلش آنر KIW-L21

فایل فلش آنر Honor 5X

KIW-L21 Firmware

Honor 5 X Firmware

dload

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

C432B370

۶

۲۰۱۷/۰۳/۲۱

Europe

۱.۸ GB

C10B350

۶

۲۰۱۶/۰۹/۱۳

Russian

۱.۷ GB

C185B321

۶

۲۰۱۶/۱۲/۲۹

Iran

۱.۶ GB