فایل فلش شیائومی M2007J3SG

فایل فلش Xiaomi Mi 10T Pro

M2007J3SG Firmware

Xiaomi M2007J3SG Firmware

رام رسمی Xiaomi M2007J3SG

Build N

MIUI

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

M2007J3SG

۱۲.۱.۲

۲۰۲۱/۰۳/۱۵

RU

۲.۸ GB

M2007J3SG

۱۲.۱.۱

۲۰۲۱/۰۳/۱۵

Global

۲.۸ GB

M2007J3SG

۱۲.۱.۲

۲۰۲۱/۰۳/۱۵

India

۲.۸ GB

M2007J3SG

۱۲.۱.۵

۲۰۲۱/۰۳/۱۵

EEA

۲.۸ GB

M2007J3SG

۱۲.۱.۱

۲۰۲۱/۰۳/۱۵

TW

۲.۸ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir