کامبینینشن سامسونگ G981B

کامبینیشن S20

G981B Combination

 Binary 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

G981BXXU1ATB2

۲۰۲۰/۰۳/۱۵

FAC

۲.۰ GB

G981BXXU2ATE4

۲۰۲۰/۰۵/۱۵

FAC

۲.۰ GB

G981BXXU3ATF3

۲۰۲۰/۰۷/۱۵

FAC

۲.۰ GB

G981BXXU4ATG4

۲۰۲۰/۰۷/۱۵

FAC

۲.۰ GB

G981BXXU5ATJ1

۲۰۲۰/۱۰/۱۵

FAC

۲.۰ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir