فایل فلش سامسونگ G973N

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy S10

G973N Firmware

Samsung Galaxy S 10 Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

G973NKSU1ASAT

۹

۲۰۱۹/۰۳/۲۶

S Korea

۳.۴ GB

G973NKSU2ASF3

۹

۲۰۱۹/۰۶/۱۷

S Korea

۴.۵ GB

G973NKSU3BTA4

۱۰

۲۰۱۹/۱۲/۲۴

S Korea

۴.۷ GB

G973NKSU4CTE9

۱۰

۲۰۲۰/۰۳/۲۰

S Korea

۴.۸ GB

G973NKSU5DTJA

۱۰

۲۰۲۱/۰۱/۲۰

S Korea

۵.۰ GB

G973NKSU6FUE3

۱۱

۲۰۲۱/۰۵/۰۷

S Korea

۴.۸ GB

G973NKSU7FUH3

۱۱

۲۰۲۱/۰۶/۱۰

S Korea

۴.۸ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir