فایل فلش سامسونگ A515F

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A51

A515F Firmware

Samsung Galaxy A51 Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A515FXXU1ASKJ

۱۰

۲۰۱۹/۱۱/۲۷

عربستان

۴.۲ GB

A515FXXU2ATA8

۱۰

۲۰۲۰/۱/۲۲

امارات

۴.۹ GB

A515FXXU3ATC3

۱۰

۲۰۲۰/۰۳/۰۹

تایلند

۴.۴ GB

A515FXXU4CTJ1

۱۰

۲۰۲۰/۱۰/۰۵

روسیه

۵.۳ GB

A515FXXU5EUG2

۱۱

۲۰۲۱/۰۷/۰۹

روسیه

۵.۷ GB

A515FZHU1ASKJ

۱۰

۲۰۲۰/۴/۰۱

تایوان

۳.۹ GB

A515FZHU2ATB4

۱۰

۲۰۲۰/۰۲/۰۱

تایوان

۳.۹ GB

A515FZHU3BTD4

۱۰

۲۰۲۰/۰۴/۰۱

تایوان

۴.۰ GB

A515FZHU5EUG2

۱۱

۲۰۲۱/۰۷/۰۹

تایوان

۴.۵ GB

A515FXXS3ATD2

۱۰

۲۰۲۰/۰۴/۰۲

پرو

۴.۴ GB

A515FXXS4CTK1

۱۰

۲۰۲۰/۱۱/۲۵

برزیل

۴.۵ GB

A515FXXS5EUG3

۱۱

۲۰۲۱/۰۷/۲۱

مکزیک

۵.۰ GB