فایل فلش سامسونگ A320F

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A3 2017

A320F Firmware

Samsung Galaxy A 3 2017 Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A320FXXS8CTI4

۸

۲۰۲۰/۰۹/۲۹

Russian

۲.۵ GB

A320FXXS7CTI2

۸

۲۰۲۰/۰۹/۱۸

S Africa

۲.۴ GB

A320FXXU4CRH1

۸

۲۰۱۸/۰۸/۲۱

S Africa

۲.۴ GB

A320FXXU3BRB1

۷

۲۰۱۸/۰۲/۰۹

Iran

۲.۳ GB