فایل فلش سامسونگ A315G

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A31

A315G Firmware

Samsung Galaxy A 31 Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A315GDXU1CUI1

۱۱

۲۰۲۱/۰۹/۰۱

Thailand

۴.۸ GB

A315GDXS1CUG1

۱۱

۲۰۲۱/۰۴/۱۰

Brazil

۴.۸ GB

A315GZHU1ATD2

۱۰

۲۰۲۰/۰۴/۲۸

Taiwan

۴.۱ GB