فایل فلش سامسونگ A315F

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A31

A315F Firmware

Samsung Galaxy A 31 Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A315FXXU1CUF2

۱۱

۲۰۲۱/۰۶/۰۷

UAE

۵.۳ GB

A315FXXS1CUG1

۱۱

۲۰۲۱/۰۷/۱۶

UAE

۵.۳ GB

A315FXXU1BUA2

۱۰

۲۰۲۱/۰۲/۰۲

India

۴.۵ GB

A315FXXS1ATJ1

۱۰

۲۰۲۰/۱۰/۰۲

UAE

۴.۸ GB