فایل فلش سامسونگ A013G

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A01 Core

A013G Firmware

Samsung Galaxy A 01 Core Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A013GXXS1ATJ2

۱۰

۲۰۲۰/۱۰/۰۲

Vietnam

۱.۳ GB

A013GXXS2AUA3

۱۰

۲۰۲۱/۰۱/۲۸

UAE

۱.۳ GB

A013GXXU3AUD2

۱۰

۲۰۲۱/۰۴/۱۵

UAE

۱.۳ GB

A013GXXU4AUG5

۱۰

۲۰۲۱/۰۷/۱۴

Vietnam

۱.۳ GB