فایل فلش سامسونگ A013F

فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A01 Core

A013F Firmware

Samsung Galaxy A 01 Core Firmware

۴ فایل

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

A013FXXU1ATJ4

۱۰

۲۰۲۰/۰۹/۰۲

Kazakhstan

۱.۳ GB

A013FXXU2AUB2

۱۰

۲۰۲۱/۰۲/۲۶

Kazakhstan

۱.۳ GB

A013FXXS2AUA1

۱۰

۲۰۲۱/۰۱/۱۵

Uzbekistan

۱.۳ GB

A013FPUS2AUA1

۱۰

۲۰۲۱/۰۱/۱۸

Russian

۱.۳ GB

A013FXXU3AUF1

۱۰

۲۰۲۱/۰۶/۰۳

Kazakhstan

۱.۳ GB

A013FPUS3AUD1

۱۰

۲۰۲۱/۰۵/۰۴

Russian

۱.۳ GB

A013FXXU4AUG1

۱۰

۲۰۲۱/۰۷/۱۴

Kazakhstan

۱.۳ GB