فایل فلش ال جی K520DY

فایل فلش LG Stylus 2-K520DY20F

K520DY Firmware

LG Stylus 2-K520DY20F Firmware

رام رسمی LG Stylus 2-K520DY20F

Build N

اندروید

نوع فایل

منطقه

حجم

لینک

00_1228 V20F

7.1

KDZ

IRN

1.5 GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir