فایل فلش ال جی K520DY

فایل فلش LG Stylus 2-K520DY20F

K520DY Firmware

LG Stylus 2-K520DY20F Firmware

رام رسمی LG Stylus 2-K520DY20F

Build N

اندروید

نوع فایل

منطقه

حجم

لینک

۰۰_۱۲۲۸ V20F

۷.۱

KDZ

IRN

۱.۵ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir