فایل فلش Huawei SCL-U31

فایل فلش Huawei Y6

SCL-U31 Firmware

Huawei SCL-U31 Firmware

رام رسمی Huawei Y6

Build N

اندروید

نوع فایل

منطقه

حجم

لینک

B161 – C185

۵.۱

dload

MEA

۱.۲ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir