فایل فلش هوآوی MYA-L22

فایل فلش هوآوی Y5 2017

MYA-L22 Firmware

Huawei MYA-L22 Firmware

رام رسمی Huawei MYA-L22

Build N

اندروید

نوع فایل

منطقه

حجم

لینک

B123 – C185

۶

dload

MEA

۳ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir