فایل فلش هوآوی LDN-L21

فایل فلش هوآوی ۲۰۱۸ Y7 Prime

LDN-L21 Firmware

Huawei LDN-L21 Firmware

رام رسمی Huawei LDN-L21

Build N

اندروید

نوع فایل

منطقه

حجم

لینک

C185CUSTC185

۸

dload

Global

۳ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir