فایل فلش هوآوی GRA-UL00 (GRA-L03)

فایل فلش هوآوی Huawei P8

GRA-UL00 Firmware

GRA-L03 Firmware

Huawei P 8 Firmware

dload

 

Build N

اندروید

تاریخ ساخت

منطقه

حجم

لینک

C185B391

۶

۲۰۱۷/۰۶/۱۵

Middle East

۱.۶ GB

C636B372

۶

۲۰۱۷/۰۶/۱۳

Asia

۱.۷ GB