فایل فلش Huawei Ascend G610-U20

فایل فلش Huawei Ascend G610-U20

G610-U20 Firmware

Huawei Ascend G610-U20 Firmware

رام رسمی Huawei Ascend G610-U20

Build N

اندروید

نوع فایل

منطقه

حجم

لینک

B126 – C000

۴.۲

dload

Indonesia

۶۹۵.۰ MB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir