فایل فلش هوآوی ALE-L21

فایل فلش هوآوی P8 Lite

ALE-L21 Firmware

Huawei ALE-L21 Firmware

رام رسمی Huawei ALE-L21

Build N

اندروید

نوع فایل

منطقه

حجم

لینک

B574 – C185

۶.۱

dload

MEA

۱.۵ GB

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir