آموزش Hard Reset آنر KIW-L21

 آموزش Hard Reset آنر KIW-L21

KIW-L21 Hard Reset

KIW-L21 Wipe Data

اندروید ۵.۱

پسورد فایل فشرده : easy-jtag.ir