ترمیم بوت Samsung SM-G965

ترمیم بوت Samsung SM-G965

S9+

G965 Boot Repair همراه با Pinout And Dump

نام

حجم

لینک

SM-G965U Full Dump

۲.۴ GB

پسورد تمامی فایل فشرده : easy-jtag.ir